0

Meytec Miernik pH GT-500PH

Opis produktu

PH Meter GT-500PH

Odkryj miernik pH Meytec GT-500PH, zaprojektowany do precyzyjnego i niezawodnego pomiaru pH w ró?nych zastosowaniach. Dzi?ki ?atwej obs?udze i czytelnemu wy?wietlaczowi GT-500PH jest ?atwy w u?yciu, co zapewnia roztwórne do?wiadczenie zarówno dla profesjonalistów, jak i entuzjastów.

Zaprojektowany z my?l? o trwa?o?ci, GT-500PH charakteryzuje si? solidn? konstrukcj?, która wytrzymuje wyzwania regularnego u?ytkowania, zapewniaj?c d?ugotrwa?e osi?gi. Bez wzgl?du na to, czy jest to do basenów, laboratoriów, ?rodowisk przemys?owych czy kontroli ?rodowiska, ten miernik pH stanowi wszechstronne rozwi?zanie do wszystkich pomiarów pH.

Podnie? swoje mo?liwo?ci testowania pH na wy?szy poziom dzi?ki GT-500PH. Absolutna konieczno?? dla ka?dego entuzjasty i profesjonalisty poszukuj?cego szybkiej i niezawodnej analizy pH.

Product specifications

SKU
GT-500PH
EAN
5,40701E+12

Previously viewed

Meytec Miernik pH
MeytecMiernik pH

Cyfrowy miernik pH z wbudowanym cz...

Cyfrowy miernik pH z wb...

Na magazynie
€33,33 Bez podatku
Porównaj 0

Add another product (max. 5)

Start comparison

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Czy to akceptujesz? Czy to w porządku? TakNieWięcej informacji na temat plików cookie »