0

Meytec Miernik TDS/EC

Opis produktu

Miernik TDS/EC

Ten miernik ??czy w sobie pomiary ca?kowitej zawarto?ci rozpuszczonych substancji (TDS) oraz przewodno?ci elektrycznej (EC), co pozwala uzyska? szczegó?owe informacje na temat sk?adu przewodno?ci wody.

Jasny wy?wietlacz LCD klarownie prezentuje zmierzone warto?ci, umo?liwiaj?c natychmiastow? ocen? jako?ci wody. Dzi?ki kompaktowemu designowi, miernik TDS-EC mo?na zabra? ze sob? wsz?dzie - czy jeste? w domu, pracujesz w ogrodzie czy jeste? w podró?y, zawsze masz kontrol? nad jako?ci? wody.

Podnie? swoje mo?liwo?ci analityczne dzi?ki temu miernikowi TDS/EC, który jest niezb?dny do dok?adnego pomiaru przewodno?ci.

Product specifications

SKU
GT-500S
EAN
5,40701E+12

Previously viewed

Meytec Miernik TDS/EC
MeytecMiernik TDS/EC

Cyfrowy miernik TDS i EC z wbudowa...

Cyfrowy miernik TDS i E...

Na magazynie
€33,33 Bez podatku
Porównaj 0

Add another product (max. 5)

Start comparison

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Czy to akceptujesz? Czy to w porządku? TakNieWięcej informacji na temat plików cookie »